Friday, October 25, 2013

Iraklis BC roster 2013-2014

Iraklis BC roster 2013-2014

Kostas Behlivanidis
Michalis Kazakos
Apostolos Apostolidis
Efthimis Kothras
Giannis Maltesios
Dimitris Siologas
Savvas Chrysopoulos
 Kostas Tsotsos
Miroslav Cubrilo
Alexandros Mitsialos

Coaches: Stefanos Perkos - Thomas Kostopoulos

No comments:

Post a Comment