Monday, October 12, 2015

Filippos Verias roster 2015-2016

Filippos Verias roster 2015-2016 


Apollonas Deligiorgis
Nikola Otovic
Giorgos Trichopoulos
Dimitris Samaras
Apostolis Naoumis
Giannis Tozios
Tasos Kasampalis
Rafail Pehlivanos
Giorgos Sidiropoulos
Christoforos Potamopoulos
Pavlos Tokas
Alexis Tokas
Avgoustinos Kyriakou

Head Coach: Dimitris Gkimas

No comments:

Post a Comment