Sunday, September 30, 2018

Kymi BC 2018-2019 roster

Kymi Basketball Club 2018-2019 roster


Players: 

Chris Horton
Scott Suggs
Demarius Bolds
Stavros Toutziarakis
Roderick Camphor
DeVaughn Washington
Dimitris Geromichalis
Giorgos Tsiaras
Stelios Poulianitis
Emmanuel Ubilla
Dimitris Margelis
Paris Maragkos
Nikos Stylianou
Lefteris Mitsibonas

Head Coach: Giannis Kastritis

Assistant Coaches: Dimitris Varvounis, Koutsos Isidoros

No comments:

Post a Comment