Monday, September 16, 2013

Aris defeated KAOD in friendly game

Aris BC defeated KAOD with 78-72 in friendly game. Quarters' scores were 23-24, 37-47, 51-62, 78-72, so KAOD was leading three quarters before Aris turned the game upside down. 
Vezenkov scored 20 points leading the score for one more game.

Aris BC: Gikas 14(3), Athinaiou 5, Poulianitis 2, Mourtos 5(1),  Bochoridis 6(1), Pelekanos 11(3), Charisis 12, Asimakopouls 3(1), Larentzakis, Tsakaleris, Vezenkov 20(3).

KAOD: Zarras 3(1), Benas 4, Chrisikopoulos, Polk 13(2) , Vaughn 11, Covic 12(1), Marković 11(2), Slaftsakis 2, Jones 8(1), Spyridonidis 3.

No comments:

Post a Comment